SIGATEST

Zde se dozvíte pár informací o principu našeho zařízení

 

SIGATEST

     SIGATEST je zařízení vyvinuté firmou SIGAS, určené pro kontrolu a seřizování otevíracích přetlaků přímočinných pojistných ventilů na pozici při přetlaku jištěného media nižším, než je přetlak otevírací. Dále lze zařízení použít pro zjištění zdvihu pojistných ventilů (dále jen PV). Použitím SIGATESTu odpadá nutnost zvyšování tlaku media při seřizování PV na hodnotu otevíracího přetlaku (dále jen OP) a samotné seřízení PV probíhá zpravidla při provozním tlaku media. Tím nedochází ke zbytečnému namáhání technologického zařízení a snižuje se i bezpečnostní riziko z toho vyplývající.
Použitím zařízení SIGATEST odpadá nutnost demontáže PV z pozice a jeho přeprava do pověřené zkušebny k seřízení OP a jeho zpětná montáž na pozici. Tím dochází k finančním úsporám za nákladné těsnící prvky a případně i energeticky a ekonomicky výrazně náročné svářečské a žíhací práce. Samotná zpětná montáž PV do stávajícího systému vstupního a výstupního potrubí nemusí být z důvodu možných nepřesností při montáži potrubí a pnutí, způsobeného například zatížením výstupním potrubím, zcela bezproblémová.
Zařízení SIGATEST se skládá z přídavného vzduchového válce se snímačem síly působící na vřeteno PV, řídícího pneumatického přístroje, A/D převodníku, laptopu, zdroje tlakového vzduchu a snímačů tlaku, dráhy a zvukové emise.
Seřízení SIGATESTem lze provádět pouze na zcela funkčním PV. Pro co možná nejvyšší přesnost nastavení OP je důležitá těsnost sedlových ploch PV. Proto doporučujeme před seřízením PV provést jeho opravu. Další podmínkou pro provedení seřízení je dostupnost hodnoty středního průměru sedlové plochy (nikoliv nejmenšího průtočného průměru) a zajištění snímání hodnot systémového tlaku v reálném čase připojením tlakového čidla do systémového potrubí nebo jejich hlášením z dozorny technologického zařízení. Z těchto zjištěných hodnot se provádí výpočet K-Linie, dle které se provede vlastní seřízení OP.
Na použití zařízení SIGATEST je vydáno souhlasné stanovisko ITI Praha, pobočka Hradec Králové, čj. 1235/06.02/06/15.07 ze dne 20.října 2006.
Zařízení SIGATEST je alternativou k obdobným zařízením firem Furmanite-Trevitest, Sempell-Sesitest a Bopp&Reuther.
Orientační cena seřízení OP běžného PV na přijatelně přístupné pozici zařízením SIGATEST se pro kalendářní rok 2010 pohybuje v rozmezí 3-5 tisíc Kč bez nákladů na dopravu.

Stáhněte si prezentační leták k SIGATESTu.
Prezentační leták v PDF

 

 

 

Pohled SIGATEST (1)
pohled 1.jpg

Pohled SIGATEST (2)
pohled 2.jpg

Pohled SIGATEST (3)
pohled 2.jpg


Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

SIGAS-CZ, s.r.o.

U Koupaliště 605
560 02   Česká Třebová

IČO: 27462552
DIČ: CZ27462552

 Firma SIGAS-CZ:    sigas@sigas.cz

Servis    ales.krska@sigas.cz